Pasūtīšana

SVARĪGI!

Veikals ir atvērts apmeklētājiem!

Ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" II1 nodaļu, punktu 24.2 uz doto brīdi veikalā drīkst vienlaicīgi atrasties 2 apmeklētāji.

 

1. Izvēlaties sev interesējošās preces no mūsu preču sortimenta, un pievienojat tās grozam, norādot skaitu un piezīmes, ja nepieciešams.
2. Zem "iepirkuma groza" varat vēlreiz pārbaudīt savu topošo pasūtījumu, palielināt preču skaitu vai izņemt preces no tā.
3. Kad iepirkšanās pabeigta, varat veikt pasūtījumu. To var izdarīt spiežot "pasūtīt" un aizpildot pasūtījuma formu.
4. Pēc pasūtījuma apstrādes mēs ar Jums telefoniski sazināsimies, lai precizētu pasūtījuma informāciju un vienotos par piegādi, ja nepieciešams.
5. Elektroniski izsūtam Jums rēķinu uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.
6. Pēc apmaksas saņemšanas, mēs ar Jums sazināmies, lai informētu ka, Jūsu pasūtījums ir saņemams, ja izvēlēta piegāde- informējam kad gaidāma Jūsu pasūtījuma piegāde.

 

SIA „AGP SERVISS” privātuma politika

Šajā personu datu apstrādes politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “AGP SERVISS” (vienotais reģ. Nr. 40103302271), turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzējs, apstrādā personas datus.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA „AGP SERVISS” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Mobilukss ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA „AGP SERVISS” pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

SIA „AGP SERVISS” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.instrumentucentrs.lv paziņojums par preču jaunumiem, atgādinājumi par neapmaksātiem rēkiniem.

Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.instrumentucentrs.lv, SIA „AGP SERVISS” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.instrumentucentrs.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

2. www.instrumentucentrs.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

3. IP adreses;

4. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.instrumentucentrs.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

SIA „AGP SERVISS” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana.
 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei.
 • Jaunumu izsūtīšana.

SIA „AGP SERVISS” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde.
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai.
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei.
 • Datu subjekta piekrišana.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA „AGP SERVISS” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA „AGP SERVISS” var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr SIA „AGP SERVISS” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA „AGP SERVISS” mājas lapu un sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

SIA „AGP SERVISS” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA „AGP SERVISS” leģitīmā interese.

SIA „AGP SERVISS” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA „AGP SERVISS” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

SIA „AGP SERVISS” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.instrumentucentrs.lv lietotājs paliks anonīms.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos SIA „AGP SERVISS” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA „AGP SERVISS” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

 • institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm;
 • parādu piedzinējiem saskaņā ar noslēgto līgumu starp Klientu un SIA ''AGP SERVISS”, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem;
 • citām personām, kuras ir saistītas ar SIA ''AGP SERVISS''
 • pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta un e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, Klientam sniegto pakalpojumu sniedzējiem, par kuru pakalpojumiem Klients ir pieteicis e-rēķinus,

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA „AGP SERVISS” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:

 • rakstveidā, iesniedzot SIA „AGP SERVISS” birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

SIA „AGP SERVISS” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: info@instrumentucentrs.lv

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

SIA „AGP SERVISS” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.instrumentucentrs.lv.

 

Latvijas interneta veikali
Salidzini.lv logotips